Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tám mươi tuổi vừa tròn tám mươi tuổi
Thời xuân xanh thơ mộng đã qua rồi
Và quê hương thân mến cũng xa vời
Ngoảnh nhìn lại cuộc đời ôi dâu bể .....

Hits: 3381 URL: http://lmstflorida.com/?1008