Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Ta ngồi khơi lại mảnh sầu
Xếp từng hư ảo mảnh đầu tình phai
Cho ta ôm một u hoài
Lối về vắng ngắt mảnh đời cô đơn .....

Hits: 3309 URL: http://lmstflorida.com/?1009