Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tôi đã khóc trên chuyến tàu ly xứ
Chiều thật buồn, lần cuối thấy quê hương
Thôi vĩnh biệt quê hương ơi yêu dấu
Chắc thân này yên nghỉ xứ người thôi ....

Hits: 3439 URL: http://lmstflorida.com/?101