Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nếu em trăng thu sáng ngời,
Để tôi thỏ ngọc trọn đời nhớ mong.
Nếu em bảy sắc cầu vòng,
Để tôi nối nhịp thương lòng nhớ nhau ....

Hits: 3110 URL: http://lmstflorida.com/?1037