Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Chiều mà, trăm nhớ với ngàn thương!
Bút cũng nghiêng buồn nỗi vấn vương
Nên cả vần thơ nhòa nước mắt
Nhủ thầm ba chữ "THÚ ĐAU THƯƠNG" .....

Hits: 4417 URL: http://lmstflorida.com/?1039