Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trên từng nốt tiếng đàn vang vọng
Người trở về câu hát chờ mong
Tóc thề gở rối bên song
Đêm hồng dệt mộng tơ lòng xe duyên ....

Hits: 3207 URL: http://lmstflorida.com/?1040