Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thương sao quê Mẹ Sóc Trăng
Trải xa đồng lúa thênh thang nắng chiều
Dư âm tiếng hát Mẹ yêu
Thiết tha như tiếng sáo diều làng quê .....

Hits: 3456 URL: http://lmstflorida.com/?1054