Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Có lẽ đời ta từ những ngân hà xa lạ
Sống cuộc đời như những trẻ thơ chơi
Chợt xúc động một niềm yêu kì diệu
Nên hẹn nhau xuống thế để tìm nhau ....

Hits: 3745 URL: http://lmstflorida.com/?1056