Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ôm vòng tay
Hương hoa bưởi thoảng, nắng say tóc huyền
Chiều bước công viên
Niềm vui triền miên
Sao tình duyên
Chỉ hồng ai cắt, xô nghiêng đôi đời
Xa cách ngàn khơi
Một trời thương đau .....

Hits: 3731 URL: http://lmstflorida.com/?1057