Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

40 năm tưởng tình cũ nhạt nhòa,
Tưởng đã chết giữa giòng đời xuôi ngược.
Nhưng không - Tôi yêu em từ kiếp trước,
Đến bây giờ và mãi mãi về sau ....

Hits: 2978 URL: http://lmstflorida.com/?1060