Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thu vẫn về đây đúng hạn kỳ
tình tôi - người ấy vẫn phân ly
ba mùa đi vắng thu trở lại
tôi vẫn chờ đây, người mãi đi ....

Hits: 3432 URL: http://lmstflorida.com/?1061