Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lao xao hạnh phúc xa mù
Dòng sông nhân thế mệt nhừ tháng năm
Chia tay cõi sống kiếp tằm
Ngàn năm đời sống trăng rằm long lanh ....

Hits: 3153 URL: http://lmstflorida.com/?1063