Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Dang tay đón thu vàng
Ta ôm giấc mơ tàn
Cho đêm vỡ tan hoang
Yêu thương vút mây ngàn ....

Hits: 4594 URL: http://lmstflorida.com/?1064