Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Thay áo vô tình mặc áo xưa
nhớ càng thêm nhớ mấy cho vừa
áo còn người cũ sao không thấy?
anh hởi thu về anh nhớ chăng?

Hits: 3699 URL: http://lmstflorida.com/?1065