Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Chiều xuống muôn chim về tổ ấm,
Sương mờ nhòa nhạt mái lầu tây.
Trăng lên gợi cảm niềm tha thiết,
Nhạc khúc êm êm thu lất lây! ......

Hits: 3101 URL: http://lmstflorida.com/?1067