Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Sóc Trăng cách biệt phương trời
Đêm về mơ vẫn sống nơi quê nhà
Ra đi không hẹn ước thề
Cánh sao vàng rụng ta về trường xưa ....

Hits: 3213 URL: http://lmstflorida.com/?1069