Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mơ hồ ở giửa đám đông
Có người ra đón là hồn Mẹ tôi
Dưới ba tấc đất huyệt sâu
Mẹ thương con khóc giọt châu ngược dòng

Tiếng hát của tác giả thơ Như Ly

Hits: 6560 URL: http://lmstflorida.com/?107