Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Lệ em làm mắt ta cay
Hứng bao chiếc lá lạc bay vào lòng
Thu buồn vì lệ em đong
Cho ta một cõi trời mông mênh buồn ....

Hits: 4010 URL: http://lmstflorida.com/?1074