Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nữa mảnh hồn ta nơi đất khách,
Một thời chinh chiến lắm thương đau.
Rừng thu lặng ngắm mình ta đứng,
Lặng ngắm mình ta lặng lẽ sầu !....

Hits: 3659 URL: http://lmstflorida.com/?1079