Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đong đưa lá đỏ mình ta ngắm
Ta ngắm mình ta bỗng chốc vừa
Lá phủ đầy mình thu vĩnh biệt
Thu và ta đó ... có buồn chưa ! ...

Hits: 3738 URL: http://lmstflorida.com/?1080