Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nước ở đâu tuôn ngập cả cánh đồng?
Một mầu xám bao trùm như tận thế
Nhìn dòng thác cuốn đi thân xác Mẹ
Trôi lênh đênh dạt về phía hoang vu ....

Hits: 3325 URL: http://lmstflorida.com/?1082