Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đếm hai mươi mùa lá rơi
Hồn ta khép kín không lời thở than
Thu ơi duyên kiếp lỡ làng!
Tình sâu muôn kiếp còn mang trong lòng .....

Hits: 3154 URL: http://lmstflorida.com/?1083