Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lá đã vàng như mối sầu đã chín
Rơi hắt hiu cuốn theo gió mùa sang
Tình một thuở vẫn còn xanh kỷ niệm
Khi nào phai như sắc lá úa vàng? .....

Hits: 2880 URL: http://lmstflorida.com/?1084