Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tấm ảnh ngày xưa, hậu vận ...nhàn,
Xem ra chân tướng bậc hiền sang.
Bàn tay lả lướt ngàn ca khúc (*),
Ánh mắt đâm chiêu vạn điệu đàn ....

Hits: 4584 URL: http://lmstflorida.com/?1087