Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Biển xanh gió mát đời thư thả
Mây trắng nhẹ trôi sống ẩn thân
Hầu dễ đam mê gì quyến rủ
Lánh xa nghiệt ngã ấy HIỀN NHÂN ....

Hits: 3440 URL: http://lmstflorida.com/?1090