Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trở lại Ninh Hòa
Sau ba mươi năm xa cách
Một thoáng ngỡ ngàng
Một thoáng bâng khuâng
Ôi! Ninh Hòa.
Ôi! Tình si muôn thuở.
Mãi mãi Ninh Hòa.
Vẫn là kỷ niệm trong tôi ....

Hits: 2953 URL: http://lmstflorida.com/?1106