Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thương nước ôm hoài niềm uất hận
Xót đời soi mãi nỗi buồn ta
Vết thương ngày cũ còn tươi lắm
Day mãi nỗi đau khó nhạt nhòa ....

Hits: 3040 URL: http://lmstflorida.com/?1111