Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tiếng sóng vỗ, lời ru của biển
Thì thầm cùng với khách tao nhân
Như lạc bước giữa trời non nước
Hòa quyện lòng người với hư không .....

Hits: 2879 URL: http://lmstflorida.com/?1113