Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ru người với những vần thơ
Nhẹ như câu hát tiếng hò dưới trăng
Thả hồn buông hết băn khoăn
Dẹp trăm ngàn nỗi ngổn ngang trong đầu ...

Hits: 3909 URL: http://lmstflorida.com/?112