Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cuộc chiến tàn Cộng nô tràn đến
Thuyền Huê Kỳ tách bến phương Nam
Phát súng oan nghiệt hờn căm
Âm vang mãi mãi ngàn năm vẫn còn .....

Hits: 4124 URL: http://lmstflorida.com/?1129