Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Sa mạc khô cằn hoa chợt nở
Xương Rồng nụ kết giữa cành gai
Hương về gọi thức tình khơi biển
Sóng bạc đầu lên tỉnh giấc say.....

Hits: 3572 URL: http://lmstflorida.com/?1132