Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tóc mẹ trắng tựa như bông
Đôi tay mẹ chắp Quan Âm thật thà
Mẹ ơi trong cõi mù sa
Mẹ là tịnh độ bao la một đời .....

Hits: 3281 URL: http://lmstflorida.com/?1140