Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đàn con như lũ chim non
Ngủ yên trong tổ chờ mong Mẹ về
Mẹ giang đôi cánh chở che
Mây đen bão táp không hề sợ chi ....

Hits: 2839 URL: http://lmstflorida.com/?1144