Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Rồi một buổi sức tàn đột quỵ
Sống âm thầm trên chiếc xe lăn
Qua khung cửa của nhà an dưỡng
Chờ con về! - Con vẫn xa xăm ....

Hits: 3416 URL: http://lmstflorida.com/?1160