Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Gió lay hoa rụng tơi bời
Nhìn hoa hoa hết ngó trời ngó ta
Ngó em nắng tỏa nhạt nhòa
Nàng tiên thuở ấy bên ta đâu rồi ?....

Hits: 3489 URL: http://lmstflorida.com/?1162