Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Những khúc nhạc hào hùng. Những lời thơ chính khí.
Như tiếng kèn thúc quân. Rộn ràng lòng chiến sĩ.
Hãy đứng lên dành lại non sông.
Hãy đứng lên con cháu Lạc Hồng.
Hồ mã tê Bắc Phong, Việt điểu sào Nam Chi. ....

Hits: 3537 URL: http://lmstflorida.com/?1167