Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nhạc: Lmst2004
Thơ: Ngọc Dung
Hát : Hồng Sơn
Hòa âm: Hồng Sơn

Hits: 3258 URL: http://lmstflorida.com/?1171