Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Con đừng quên tuổi thơ tang tóc
Trong chiến tranh con khóc chào đời
Qua cơn đạn nổ bom rơi
Bỏ quê con sống một đời lưu vong ....

Hits: 3059 URL: http://lmstflorida.com/?1175