Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nửa đêm ngồi đợi đón giao thừa,
Đất khách tìm đâu cảnh Tết xưa!
Nhấp ngụm trà sen mơ trẻ giỡn,
Nhìn làn khói thuốc tưởng sương đùa! .....

Hits: 2959 URL: http://lmstflorida.com/?1176