Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Khi ánh trăng đã lên đầu gành
Tâm tư buồn man mác
Thương khóc cho duyên phận lỡ làng
Cô đơn một hình bóng ...

Hits: 3300 URL: http://lmstflorida.com/?118