Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Khi ta về ôm Trường Sơn khóc ngất
Rồi lăn mình trần xuống hôn cát Biển Đông
Tắm Sông Hồng, cắn tép lúa Cửu Long
Uống nước Hương Giang, nằm đồi cỏ hoang Đà Lạt ...

Hits: 7480 URL: http://lmstflorida.com/?1182