Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tình đời này đục kia trong
Mấy ai giữ được tiếng lòng mai sau
Niềm đau nào cũng niềm đau
Bể dâu nào cũng bể dâu nhân tình ....

Hits: 3360 URL: http://lmstflorida.com/?1205