Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Một cuộc đổi đời, thẹn núi sông
Từ đen hóa trắng, sắc thành không!
Có ăn bỗng chốc hoàn tay trắng
Khốn khó phút giây gặp vận hồng! ....

Hits: 3140 URL: http://lmstflorida.com/?1220