Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Sống như ruồi nhặng cứ "veo veo"!
Đồ thãi dù nhiều hay tí teo!
Khách bỏ, em lao vào kiếm chác,
Chủ giành, bé bị quất vì vèo .....

Hits: 3274 URL: http://lmstflorida.com/?1226