Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tóc ta cùng chung máu, lệ
Khắc ghi mối tình si mê
Thề nguyện trăm năm phu thê
Dặn lòng yêu nhau mãi thế
Chớ quên hẹn ước, lời thề ...

Hits: 3427 URL: http://lmstflorida.com/?123