Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Ngày em mười sáu trăng tròn
Chàng Trương nắn nót cung đàn tặng em
Năm sau em đẹp như tiên
Vàng trăng trải sáng khắp miền thùy dương ....

Hits: 3583 URL: http://lmstflorida.com/?1232