Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tạ ơn hương lửa mặn nồng
Bao năm giử vẹn chữ đồng cho nhau
Tạ ơn giây phút nhiệm mầu
Đưa ta tới giữa nhịp cầu yêu đương ....

Hits: 3028 URL: http://lmstflorida.com/?1267