Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tạ ơn thăm hỏi vỗ về
Nhiều khi cảm giác mình kề bên nhau
Dù xa cả nửa địa cầu
Nhưng anh là gối dựa đầu mỗi đêm ...

Hits: 3446 URL: http://lmstflorida.com/?127