Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Năm mươi năm đã qua rồi
Mà sao cứ ngỡ mới hồi nào đây
Ước mong gặp bạn, gặp thầy
Để vơi nhung nhớ tràn đầy trái tim .....

Hits: 2648 URL: http://lmstflorida.com/?1273