Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ta chẳng chờ mong Xuân vẫn về
Nắng vàng lạnh lẽo sầu tái tê
Bước chân ngơ ngẩn hồn xa vắng
Lòng bỗng bâng khuâng chạnh nhớ quê ....

Hits: 2915 URL: http://lmstflorida.com/?1279